Știai că?

Home - Știai că?
Taxe,scutiri, beneficii

Microintreprinderea plătește doar 1% din cuantumul veniturilor dacă are minim un angajat cu 8h sau mai mulți cu normă partială care cumulează 8h, iar 3% dacă nu are angajați?

#angajat#microintreprindere#impozit
SȚIAI CĂ? - #1

Bugetul asigurărilor sociale reprezintă 37,25% și este compus din: asigurări sociale(CAS) - 25%, asigurări sociale de sănătate(CASS) - 10% și contribuția asiguratorie pentru muncă(CAM) - 2.25%?

#CAS#CASS#CAM
SȚIAI CĂ? - #2

Plata impozitului calculat prin declarația unică se diminuează cu plățile estimative anterior efectuate către stat, inclusiv asigurări sociale dacă veniturile totale sunt sub pragul celor 12 salarii minime pe economie?

#impozit#declaratiaunica
SȚIAI CĂ? - #3

Microintreprinderile care efectuează sponsorizări beneficiează de o reducere de 20% din impozitul pe venit dacă beneficiarii sponsorizării sunt entități non-profit și unități de cult, furnizori de servicii sociale acreditate?

#sponsorizari#microintreprindere#impozit
SȚIAI CĂ? - #4

Sumele corespunzătoare biletelor de valoare (tichete de masa, de cresa, cadou, vouchere de vacanță) sunt deductibile la calculul impozitului pe profit?

#tichete#deductibil
SȚIAI CĂ? - #5

În calitate de contribuabil poți opta pentru calcularea, reținerea și plata de către angajator a sumei reprezentând 2% sau 3.5% din impozitul lunar datorat pe venitul din salarii și asimilate salariilor, astfel:
  • În cota de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înfiintează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private conform legii
  • În cota de 3.5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat?

#nonprofit#burse#impozit
SȚIAI CĂ? - #6
Antreprenorii și interacțiunea cu terții

ONRC oferă servicii gratuite de înființare societăți comerciale pentru debutanți?

#OficiulRegistruluiComertului#infiintari#gratuit
SȚIAI CĂ? - #7

ANAF oferă prin biroul de asistență contribuabili informații cu privire la acte normative?

#ANAF#consultanta#gratuit
SȚIAI CĂ? - #8

AJOFM Cluj oferă angajatorilor o subvenție de 2.250 lei/luna/persoană prin intermediul programelor de ucenicie și stagiatură în vederea calificării forței de muncă pe o perioadă de 12/24/36 luni în funcție de nivelul de calificare, respectiv 6 luni în cazul stagiaturii, iar 1.500 lei/angajat dacă acesta se înregistrează la AJOFM înainte de semnarea contractelor de muncă?

#munca#subventie
SȚIAI CĂ? - #9

Atelierul Digital Google îți oferă o sesiune de consultanță gratuită pentru a discuta cu un specialist în digital marketing despre prezența afacerii tale în mediul online?

#consultanta#digital#gratuit
SȚIAI CĂ? - #10
Obligații și termene

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănunt și cu ridicată si cele care desfășoară activități de prestare servicii, care realizează anual o cifră de afaceri > 50.000 euro în echivalent lei au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare?

#card
SȚIAI CĂ? - #11

Impozitul pe microintreprindere se varsa la bugetul Statului pana in ziua 25 a urmatoarei luni dupa incheierea trimestrului?

#termene#obligatiideplata
SȚIAI CĂ? - #12

Vrei să lucrăm împreună?